Intercession of Saints

110 of 34 items

BAKIT NANALANGIN KAY MARIA AT SA MGA SANTO? By JM Tenesio

The Virgin and the Child with Angels

Ruz Coy  By JM TENESIO BAKIT NANALANGIN KAY MARIA AT SA MGA SANTO? Ang dasal po ay patungkol sa Diyos… ang paglapit sa santo ay hindi upang dasalan kundi hingan ng tulong upang ipanalangin tayo… “Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at IPANALANGIN ANG ISA’T ISA, upang kayo’y gumaling. Malaki […]