Confession – Kumpisal

4 Items

BAKIT KAILANGAN PANG MANGUMPISAL SA PARI by Lay Person Scripturist

by splendor1618
Lay Person Scripturist

  Lay Person Scripturist THE SPLENDOR OF THE CHURCH “Ring of Fire”   Tanong: Bakit Kailangan Pang Mangumpisal Sa Pari? Bakit kailangang mangumpisal tayo sa Pari, gayong pareho naman tayong tao na makasalanan? Hindi po ba pwedeng dumeretso sa Diyos na makapangyarihan sa lahat? Hindi po ba salungat sa 1 Juan 1:9 at Marcos 2:7 […]