Jesus the Lord: The Son of God

Jesus the Lord: The Son of God

 • Weng Dizon
  Darson Tuano

  What is really meant to be the Son of God? Sabi ng mga cultist, anak ng Diyos, di ibig sabihin Dios.

  During His trial before the Jewish leaders, the High Priest demanded of Jesus, “I charge you under oath by the living God: Tell us if you are the Christ, the Son of God” (Matthew 26:63). “’YES, IT IS WHAT YOU SAY” Jesus replied. ‘But I say to all of you: In the future you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven’” (Matthew 26:64). The Jewish leaders responded by accusing Jesus of blasphemy (Matthew 26:65-66). Later, before Pontius Pilate, “The Jews insisted, ‘We have a law, and according to that law He must die, because He claimed to be the Son of God’” (John 19:7). Why would His claiming to be the Son of God be considered blasphemy and be worthy of a death sentence? The Jewish leaders understood exactly what Jesus meant by the phrase “Son of God.” To be the Son of God is to be of the same nature as God. The Son of God is “of God.” The claim to be of the same nature as God—to in fact be God—was blasphemy to the Jewish leaders; therefore, they demanded Jesus’ death, in keeping with Leviticus 24:15. Hebrews 1:3 expresses this very clearly, “The Son is the radiance of God’s glory and the exact rePresentation of his being.

  BEST EXAMPLE: si Hudas ay tinawag na “Son of perdition” or ” Son of Destruction” sa John 17:12.. Sa tagalog, si hudas ay tinawag na “anak ng kapahamakan”. Si hudas ay anak ni Simon. Pero nakapatungkol ba kay Simon ang pagtawag kay hudas na “anak ng kapahamakan”? Hindi. Iyon mismo ang identity o pagkatao ni hudas. Ruin, perdition, destruction, kapahamakan. Alam na natin kung bakit. Sa parehong pagkakataon, tinawag si Hesus na ” Son of God”, hindi para tukuyin ang kanyang Ama, kung hindi para tukuyin ang kanyang identity na sya ay Dios. Ito ang kulturang Hudyo sa pagtawag ng “Anak ng Dios”, ” Anak ng kapahamakan” ( juan 17:12) Anak ka patungkol kung sino o ano ka.

  Inadopt natin ang kulturang yan. Pansinin: “anak ng teteng”.”(colloquial) mga kataga yan patungkol sa pinatatamaan mo O kaya sa pinagsasabihan mo. Hindi ibig sabihin na teteng ang tatay nya at literal na anak sya ng teteng.. Another example: Anak ng araw ( Albino) …. Nilalarawan ang Taong walang pigment..walang kulay..sya mismo ang tinutukoy at hindi ang kanyang pinagmulan. Another example ( censored) Anak ka ng puta or putang ina mo.. Tumutukoy ang mura sa taong pinagsasabihan at hindi sa nanay nya.

  Kaya pag sinabing anak ng Dios…. Hindi iyon para tukuyin na ang Diyos ay may anak, kung hindi para sabihin na sya mismo ay Dios. Jesus is Son of God means he is God. Kaya nga sya pinaslang dahil sa pag angkin niya sa titulo na nagpapantay sa kanya sa Dios.

  Sasabihin: di Dios na rin tayo dahil anak din tayo ng Dios. We are adopted in Ephesians 1:5. Christ is the only begotten, he came from heaven, from the bossom of the Father. He is God.