Presentation of the Child Jesus in the Temple. Photo credit: www.jesusiam.com

Presentation of the Child Jesus in the Temple. Photo credit: www.jesusiam.com

Heart-BREAKING NEWS!

After several months of battle against the Damasos. CARLOS CELDRAN was found GUILTY of OFFENDING RELIGIOUS FEELINGS. Let us March for our UN protected human right. March against blasphemy laws that impede our right to free speech! March for our right to expose CBCP’s crimes, molestations and hypocrisy!

 

Shakaru Macht How about if a religious event is “sacrilegious”??? How about if the members of the religious group Servants of Molech are burning their infants before a “holy” furnace??? This is conspicuously similar to infant baptism – violating a child’s freedom of thought…. I thought your Church’s pro-life…

 

[Shakaru Macht: How about if a religious event is “sacrilegious”??? How about if the members of the religious group Servants of Molech are burning their infants before a “holy” furnace??? This is conspicuously similar to infant baptism – violating a child’s freedom of thought…. I thought your Church’s pro-life…]

 

But the problem is, the religious event that Celdran desecrated is not sacrilegious. It is a HOLY MASS. It doesn’t involve infants being burned in the furnace so your absurd imaginary situation doesn’t apply.

 

With regards to your statements on infant baptism being similar with infants being burned in the furnace, you are clearly delusional. The former is a religious ceremony while the latter is murder. So tell me how come they are similar?

 

As to your statements that infant baptism supposedly violates the child’s “freedom of thought,” the Church only follows the teachings of Christ that “UNLESS ONE IS BORN OF WATER AND SPIRIT, HE CANNOT ENTER THE KINGDOM OF GOD.” [John 3:5] Since children are human beings [John 16:21], they are covered by this commandment of Christ that’s why the Church baptizes children. The Church is not like the protestants who wait for 7, 10 to 15 years before considering a child as a Christian. We follow the teachings of Christ who said “LET THE CHILDREN COME TO ME, AND DO NOT HINDER THEM; FOR SUCH BELONGS THE KINGDOM OF HEAVEN,” [Matthew 19:14] Baptism is a way of letting children come to Christ to be part of His Church. We DON’T HINDER children to come to Christ.

 

The other thing that I would like to say about your crappy argument is the reality that children are under the supervision and care of their parents. And this is the reason why your parents took the initiative of giving you a name instead of waiting for you to decide what name you want. Does that mean your “freedom of thought” was violated by your parents? This is the same with baptism. It is the duty of parents to look after not only the physical needs of their children but also their children’s spiritual needs as well. If parents are Christians, then it is the obligation of parents to rear their children as good Christians. And this is not possible without baptism. When children grow up and reach the age of reason, then they are free to decide if they want to remain Christians or become Atheists, Buddhists, or even Satanists. But as long as children are under the care of their Christian parents, they should be Christians. Your “violation of child’s freedom of thought” argument is nothing but crap that should be flushed down the toilet in the first instance. It doesn’t stand up to careful scrutiny.

 

Shakaru Macht Ugh??? Rearing Christian children is impossible without Baptism??? I thought John said “You are baptized by water as a sign of repentance, BUT THE ONE WHO WILL COME AFTER ME SHALL BAPTIZE YOU BY THE HOLY SPIRIT AND FIRE…” In the first, ano ang dapat pagsisihan ng isang sanggol??? Yung “ORIGINAL SIN” na sinasabi nyo??? Assume for the argument that an infant or child has just that. Is he aware of that??? And, in the first place, a parent ought to wait until his child’s AGE OF REASON before baptizing him… that’s just playing fair to the child, hindi yung pinangungunahan ng magulang ang desisyon ng bata… And ang nakatapat mo ay mahigpit na critic of atheism… I strongly believe in God and follow moral precepts, not fallible human authority in a so-called “Church”…

 

[Shakaru Macht: Ugh??? Rearing Christian children is impossible without Baptism???]

 

Natural. Pano magiging Kristyano yung bata kung di naman nabinyagan? Common sense.

 

[Shakaru Macht: I thought John said “You are baptized by water as a sign of repentance, BUT THE ONE WHO WILL COME AFTER ME SHALL BAPTIZE YOU BY THE HOLY SPIRIT AND FIRE…”]

 

Sablay. Iba ang bawtismo ni San Juan Bautista sa bawtismo ni Cristo. Klaro yan sa Katesismo:

 

CCC#720

Finally, with John the Baptist, the Holy Spirit begins the restoration to man of “the divine likeness,” prefiguring what he would achieve with and in Christ. JOHN’S BAPTISM WAS FOR REPENTANCE; BAPTISM IN WATER AND THE SPIRIT WILL BE A NEW BIRTH.

 

Yung bawtismo ni San Juan, baptism of repentance yun. Yung bawtismo ni Cristo, new birth.

 

[Shakaru Macht: In the first, ano ang dapat pagsisihan ng isang sanggol??? Yung “ORIGINAL SIN” na sinasabi nyo??? Assume for the argument that an infant or child has just that. Is he aware of that???]

 

Hindi aware ang bata pero it doesn’t mean na walang original sin. Parang ganito, hindi komo wala kang alam na may mali ka, wala ka ngang mali. Yung existence ng kasalanan hindi nakadepende kung aware ka o hindi. Patungkol sa original sin, nagkaroon nyan dahil kina Adan at Eba. [Roma 5:12] Yung epekto ng kasalanan nila, which is death, namana natin. Kaya nagkaroon ng kamatayan. Epekto yan ng orihinal na kasalanan. Sa bawtismo, naaalis ang orihinal na kasalanan at nagiging bahagi ang bata ng pamilya ng Diyos, which is ang Simbahan. Yan ang dahilan kaya binabawtismuhan ang bata.

 

[Shakaru Macht: And, in the first place, a parent ought to wait until his child’s AGE OF REASON before baptizing him…]

 

Anong talata ng bibliya yan? Sige nga ilitaw mo. Gumagawa ka ng sarili mong rules eh.

 

Malinaw ang sabi ni Cristo: “MALIBAN NA ANG TAO’Y IPANGANAK NG TUBIG AT NG ESPIRITU, AY HINDI SIYA MAKAPAPASOK SA KAHARIAN NG DIOS.” [John 3:5] Ang bata ba hindi tao? Siguro sa mga atheistang gaya mo hindi pa tao ang bata. Kami kasi naniniwala na tao ang bata [John 16:21] kaya sakop ng kautusan ni Cristo. Eto ang dahilan kaya pinabibinyagan ang mga bata. Hindi kami tulad ng mga protestante na naghihintay pa ng 10-15 taon bago ituring na Kristyano ang bata. Hindi namin pinipigil ang mga bata na lumapit kay Cristo [Mateo 19:14] kaya sila binabawtismuhan to put on Christ. [Galatia 3:27]

 

[Shakaru Macht: that’s just playing fair to the child, hindi yung pinangungunahan ng magulang ang desisyon ng bata… ]

 

Bakit yung magulang mo ba hinintay kang sumapit sa age of reason tsaka ka pinadesisyon kung ano gusto mong ngalan? Using your line of argument lalabas, naging unfair din sayo magulang mo. Dapat hinhayaan ka nilang magdesisyon ano gusto mong ngalan.

 

Sa totoo lang hindi praktikal yang lohika mo. Hanggat ang bata nasa ilalim ng pangangalaga ng Kristyanong magulang, obligasyon ng magulang na palakihing mabuting Kristyano mga anak nila. At nagsisimula eto sa bawtismo. Kung saan ang bata nagiging bahagi ng komunidad Kristyano. Ang unfair eh yung papaghintayin mo ng 10-15 taon ang bata bago mo ituring na Kristyano gaya ng mga modus ng mga protestante. Yun ang unfair.

 

[Shakaru Macht: And ang nakatapat mo ay mahigpit na critic of atheism… ]

 

Bola yan. Atheista ka. Wag ka nang magdeny.

 

[Shakaru Macht: I strongly believe in God and follow moral precepts, not fallible human authority in a so-called “Church”…]

 

Hindi Diyos ang sinusunod mo kundi ang sarili mong kapritso. Biro mo sabi mo sinusunod mo mga turo ni Cristo tapos yung turo niya na Diyos siya sasabihin mo kasinungalingan. Hindi ba kahipokrituhan yan? Tinatanggap mo lang yung aral na gusto mo, yung mga aral na kontra sa atheistic bias mo eh tinatakwil mo. Eh di sarili mo nga ang sinusunod mo, hindi si Cristo. Sinong niloko mo?

 

Virgilio Santos: for your information, walang TURO na magBAUTISMO ng BATA ang BIBLIA.Iyan ang isa sa hindi TAMA na naituro ng mga DAMASO sa mga DEBOTE nila.

 

Virgilio Santos: Ayon sa BIBLIA, bago ka mabautismuhan dapat MAGSISI sa mga KASALANAN.Paano MAGSISISI ang SANGGOL at wala pa naman silang nakikilalang ARAL para magkasala sila, ito check mo: ANG DATING BIBLIA

 

GAWA 2:38

At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.

 

[Virgilio Santos: Mr. Shin, for your information, walang TURO na magBAUTISMO ng BATA ang BIBLIA.Iyan ang isa sa hindi TAMA na naituro ng mga DAMASO sa mga DEBOTE nila.]

 

Mr. Santos, walang mababasa sa bibliya na bawal magbautismo ng bata. Hanggang ngayon wala kang mailitaw na talata na susuporta sa haka-haka mo at ni Ingkong mo na wanted sa batas dahil sa kasong rape sa kapwa bading.

 

Sa katunayan may mga instansya sa bibliya patungkol sa pagbabawtismo sa sangbahayan:

 

1 Corinto 1:16

AT BINAUTISMUHAN KO RIN NAMAN ANG SANGBAHAYAN NI ESTEFANAS: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa.

 

Kapag sinabing sangbahayan, syempre kasama dyan ang mga bata. Parte ng sangbahayan ang mga bata eh. Walang sinabi sa talata na binawtismuhan ang sangbahayan ni Estefanas maliban sa mga bata. Wala. Ibig sabihin, kasama ang mga bata sa nabawtismuhan.

 

Isa pang talata:

 

Gawa 16:33

At sila’y kaniyang kinuha nang oras ding yaon ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga latay; AT PAGDAKA’Y BINAUTISMUHAN, SIYA AT ANG BUONG SANGBAHAYAN NIYA.

 

So kapag sinabing BINAWTISMUHAN ANG BUONG SANGBAHAYAN, obvious naman na kasama dun ang mga bata. BUONG SANGBAHAYAN nga eh. Walang sinabi na “binawtismuhan ang buong sangbahayan MALIBAN SA MGA BATA.” Wala nyan.

 

Tsaka si Cristo mismo nagsabi “MALIBAN NA ANG TAO’Y IPANGANAK NG TUBIG AT ESPIRITU, AY HINDI SIYA MAKAKAPASOK SA KAHARIAN NG DIOS.” [Juan 3:5] Malinaw ang mensahe ni Cristo na kailangang mabawtismuhan ang tao para makapasok sa Kaharian ng Dios. Ang terminong ginamit eh “MALIBAN NA ANG TAO.” Yung bata ba tao o hindi? Syempre Tao. Siguro sa sekta mo hindi tao ang turing sa bata. Sa punto de vista ng Simbahan at ng bibliya, ang bata o sanggol ay TAO:

 

Juan 16:21

Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagka’t dumating ang kaniyang oras: NGUNI’T PAGKAPANGANAK NIYA SA SANGGOL, ay hindi na niya naalaala ang hirap dahil sa kagalakan SA PAGKAPANGANAK SA ISANG TAO SA SANGLIBUTAN.

 

Malinaw, ang SANGGOL O BATA AY TAO. Kung tao ang sanggol, eh di sakop ng katuruang ni Cristo na kailangang mabawtismuhan para maligtas. “MALIBAN NA ANG TAO,” ang pagkakasabi ni Cristo eh. Walang exemption. Kaya ikaw ang mali na papaghintayin mo ng 10-15 taon ang bata bago mo ituring na Kristyano. Labag yan sa turo ni Cristo na “wag pigilin ang mga bata na lumapit sa Kanya,” [Mateo 19:14]. Yung bawtismo, naglalapit sa bata kay Cristo. It is in baptism that “we put on Christ.” [Galatia 3:27] Kaya sablay ka talaga Mr. Santos.

 

[Virgilio Santos: Ayon sa BIBLIA, bago ka mabautismuhan dapat MAGSISI sa mga KASALANAN. Paano MAGSISISI ang SANGGOL at wala pa naman silang nakikilalang ARAL]

 

Kaya nga walang aktwal na kasalanan ang mga sanggol eh bakit mo pipilitin na magsisi? Hindi naman applicable sa mga sanggol ang pagsisisi kasi wala ngang aktwal na kasalanan. Kung gayon, eh di pwede na silang bawtismuhan. Malinaw sabi ni Cristo “MALIBAN NA ANG TAO’Y IPANGANAK NG TUBIG AT ESPIRITU, AY HINDI SIYA MAKAKAPASOK SA KAHARIAN NG DIOS.” [Juan 3:5] Ayon sa bibliya, ang sanggol ay tao. [Juan 16:21] Kung kaya kailangang mabawtismuhan ang sanggol para makapasok sa Kaharian ng Langit.

 

Kung susundin natin yang logic mo, dapat pala ang sanggol magkamali muna, tapos magsisi tsaka siya mababawtismuhan. Palpak. Bakit mo pa hihintayin na magkamali ang sanggol eh wala ngang aktwal na kasalanan? So ano pagsisisihan niya? Wala. So pwede na siyang bawtismuhan. Yung requirement about repentance, sa mga adults yun. Yung sanggol na pinanganak sa Christian household, pwedeng bawtismuhan na yun.

 

[Virgilio Santos: para magkasala sila, ito check mo: ANG DATING BIBLIA

 

GAWA 2:38

At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.]

 

Ang mali mo, hindi mo inintindi kung kanino nirequire ni San Pedro ang pagsisisi. Hindi naman mga sanggol ang kausap ni San Pedro sa talata eh. Mga matatanda na o adults ang kausap niya. Syempre may mga kasalanang aktwal na ang mga yun, so kailangan nilang magsisi muna bago mabawtismuhan. Bakit mo ia-apply sa mga sanggol yung requirement sa mga matatanda? Hindi ba sablay yang aral mong yan?

 

Yung mga bata, pwede nang bawtismuhan kasi wala silang aktwal na kasalanan na dapat pagsisihan. Turo kasi ni Cristo “MALIBAN NA ANG TAO’Y IPANGANAK NG TUBIG AT ESPIRITU, AY HINDI SIYA MAKAKAPASOK SA KAHARIAN NG DIOS.” [Juan 3:5] Kung kaya kailangang mabawtismuhan ang mga sanggol upang makapasok sa Kaharian ng Dios.

 

Shakaru Macht: Parang hindi tayo ipinangak sa tubig… Besides, much of our body is water… At saka, paanong magsismula sa bautismo, e hindi ba mas maganda na turuan muna ang bata ng values and virtues bago siya mabautismuhan??? Para pagdating sa bautismo e handang-handa siya na tanggapin ang biyaya ng Espiritu… Ang Christian formation starts by preaching and evangelism, not baptism… kasi anong silbi ng bautismo kung ang tatanggapin sa Iglesia e mali ang formation??? At heto na naman ba tayo, puro ka atheist na atheist ako ha??? Hindi ko lang tinatanggap na Panginoon si Hesus e ibig sabihin hindi ko dapat tanggapin na tama ang loving enemies, faithfulness to spouse, offering sacrifices for other’s benefit etc??? Besides, Jesus’s beliefs and principles hold even if he were born with an illegitimate father, and mas maganda, PRACTICE… Hindi ko lang tinatanggap ang Iglesya mong magaling (fake naman, tingnan mo yung story ni Constantine – he used Christianity to bolster his military campaigns)

 

21 ‘Not everyone who says to me, “Lord, Lord”, will enter the kingdom of heaven, but only one who does the will of my Father in heaven. 22On that day many will say to me, “Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many deeds of power in your name?” 23Then I will declare to them, “I never knew you; go away from me, you evildoers.”

 

[Shakaru Macht: All-Knowing Omnipotent, who is that??? I don’t believe that God is omnipotent; that implies he can do a sinful act…]

 

Palpak. God is all powerful that’s why he cannot sin. Only the weak commit sin and mistakes.

 

[Shakaru Macht: And he can’t be all-knowing; otherwise, let’s just believe in John Calvin’s predestination… With that “god” you worshp, IT ONLY PAYS TO SIN!!!]

 

Alam ng Diyos lahat ng bagay:

 

1 Juan 3:20

Sapagka’t kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Dios ay lalong dakila kay sa ating puso, AT NALALAMAN NIYA ANG LAHAT NG MGA BAGAY.

 

Kung nais ng Diyos na malaman ang hinaharap kaya niya yun. Does it violate your freedom? No. Ikaw naman ang nagdedesisyon sa sarili mo eh. Kaya ikaw ang responsible sa gawa mo. Ang problema mo, binababa mo sa lebel mo ang Diyos. Eh limited ang kaalaman mo eh. Ang Diyos eternal at perpekto, kaya nalalaman niya ang lahat ng bagay.

 

Tsaka sablay yung pag associate mo ng predestination sa omniscience ng Diyos. Sa predestination, tinalaga na ng Diyos kung sino ang maliligtas at kung sino ang mapupunta sa impiyerno. Yung konsepto ng omniscience ng Diyos, tumutukoy lang sa kakayahan ng Diyos na malaman ang lahat ng bagay. Walang sinasabi na may itinakda ang Diyos na mapunta sa impiyerno. You are talking of different things. Kaya sablay ka talaga.

 

[Shakaru Macht: And, besides, God won’t allow you to do acts that VIOLATE FREEDOM OF THOUGHT… Like forcing unknowledgeable guys to baptize in the Church… ]

 

Yung pagbawtismo sa bata, bahagi yun ng obligasyon ng mga Kristyanong magulang na palakihing mabubuting Kristyano mga anak nila. Hindi yan paglabag sa sinasabi mong “freedom of thought” dahil habang ang bata ay nasa poder ng magulang, magulang ang nagde-desisyon para sa ikabubuti ng bata. Kasama dyan ang ikabubuting pang ispiritwal. Kaya sablay ka na naman.

 

Kung paiiralin natin ang “freedom of thought” na dinadaldal mo, walang patutunguhan ang bata. Ibig mo sabihin, yung kakainin, yung susuotin, yung paaralang papasukan, pati ngalan at iaasal nung bata lahat bata ang magde-desisyon dahil kung hindi eh nalalabag yung dinadaldal mong “freedom of thought”? Ang mangyayari nito pababayan mo ang bata na gawin ang gusto niya. Para ano pa at nandyan ang magulang? Mukhang naiwan sa condom ang kukote mo. Lolz

 

[Shakaru Macht: And if Jesus himself encouraged that practiced, then he should’ve hired infants from different families to be his apostles instead of having fully-grown men do the evangelization…]

 

Palpak na naman. Ano naman koneksyon ng infant baptism sa pagpili ni Cristo ng mga Apostoles? Hindi naman komo nabawtismuhan ka eh awtomatikong apostol ka na. Si Cristo ang pumili sino ang mga Apostoles. Hindi ikaw. Tsaka si Cristo mismo nagsabi na “wag pigilin ang mga bata na lumapit sa Kanya,” [Mateo 19:14] Sa bawtismo, ang bata ay nakakalapit kay Cristo by “putting on Christ” and being incorporated into His body, the Church [Ephesians 5:23]. Kaya palpak talaga mga argumento mo. Pinipigil mo bata na makalapit kay Cristo.

 

[Shakaru Macht: What is meant by “everything of all sorts”??? Ang ibig sabihn lang ba nito e alam ng Diyos pati kung kelan ang eksakto mong oras ng pag-ihi bukas, o kahit pa yung pambababae ng isang politico dyan sa mga susunod na araw??? Talagang kung ganyan pala ang Diyos, hindi na dapat tayo magsayang ng panahon na magsisi sa kasalanan, alam na pala kung anong mangyayari sa atin e!!!]

 

Natural alam yan ng Diyos, maging ang bilang ng hibla ng buhok mo [Mateo 10:30] at yung sasabihin mo pa lang. [Awit 139:4] Omniscient ang Diyos eh. Yung argumento mo na komo omniscient ang Diyos eh wala nang kabuluhan magsisi ng kasalanan, eh palpak na naman. Alam ng Diyos ang hinaharap, pero ikaw di mo alam. Kaya wag kang umasta na parang alam mo na rin ang hinaharap. Hindi nalalabag ang free will mo kung alam ng Diyos ang hinaharap mo. Eh ikaw ang nagde-desisyon sa sarili mo nung gumagawa ka ng kasalanan bakit sisihin mo Diyos? Knowing the future and actually interfering in man’s eternal destiny are two different things. So kung anuman ang gawin mo, ikaw ang accountable dun dahil may free will ka.

 

[Shakaru Macht: Well, your argument appears that God ought to have been with sinners in the first place, and they must not seek perfection at all…]

 

Mali. Utos mismo ni Cristo to strive for perfection:

 

Matthew 5:48

YOU, THEREFORE, MUST BE PERFECT, AS YOUR HEAVENLY FATHER IS PERFECT.

 

Utos din ni San Pablo perfection:

 

2 Corinthians 13:11

Finally, brethren, farewell. BE PERFECT, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.

 

At ni San Pedro:

 

2 Peter 3:14

Therefore, beloved, since you wait for these, BE ZEALOUS TO BE FOUND BY HIM WITHOUT SPOT OR BLEMISH, and at peace.

 

Utos mismo ng bibliya na magpakasakdal. Imposible ba yan? Hindi. Dahil ibinigay sa atin ang lahat ng ating kailangan to live a godly life:

 

2 Peter 1:3

HIS DIVINE POWER HAS GIVEN US EVERYTHING WE NEED TO LIVE A GODLY LIFE through our knowledge of the one who called us to share his own glory and goodness.

 

Maliwanag may utos ang Diyos na maging perfect. At di yun imposible.

 

[Shakaru Macht: In the first place, God knew the past, but not the future (Look at the passages you referenced to me… They all referred to PAST EVENTS – i.e. God told them exactly what they did IN THE PAST… They didn’t tell that as a future event…]

 

Eh pano yung pagtatwa ni San Pedro kay Cristo ng tatlong beses bago pa man hulihin at ipako si Cristo? [Mateo 26:33-35; 69-75] Future event yun.

 

Shakaru Macht: Ayun naman pala, dapat mag-strive for perfection… Dapat gawin natin ito!!! Okay???

 

Shakaru Macht: “Yung argumento mo na komo omniscient ang Diyos eh wala nang kabuluhan magsisi ng kasalanan, eh palpak na naman. Alam ng Diyos ang hinaharap, pero ikaw di mo alam. Kaya wag kang umasta na parang alam mo na rin ang hinaharap. Hindi nalalabag ang free will mo kung alam ng Diyos ang hinaharap mo. Eh ikaw ang nagde-desisyon sa sarili mo nung gumagawa ka ng kasalanan bakit sisihin mo Diyos? Knowing the future and actually interfering in man’s eternal destiny are two different things. So kung anuman ang gawin mo, ikaw ang accountable dun dahil may free will ka.”

 

Kung gayon, ilusyon lang ang free will… In the first place, kung alam ng Diyos ang hinaharap mo, alam na niya ang gagawin mo sa buhay, and therefore, ANG HATOL SA’YO AY ALAM NA NG DIYOS… At saka alam na rin niya kung magsisisi ka o hindi…

 

Besides, kung totoong alam ng Diyos ang lahat, itinakda na ng Diyos ang gagawin mo, so kung magkasala ka e hindi mo ito kasalanan dahil nakatadhana kang magkasala… Tapos, kung ayaw ka niyang magsisi e nakatadhana ulit yon, so hindi mo pa rin kasalanan kung hindi ka magsisisi… Tapos, pagbabayaran mo lahat ito, e wala naman sa iyong kamay ang ganyan??? YAN BA ANG MAAWAING DIYOS???

 

So, if we have free will, merong mga bagay na hindi muna malalaman ng DIYOS… at yun ang mga bagay na hindi pa natin nagawa ngunit gagawin natinsa future… Parang ganito: yung ginagawa natin, may REAL-TIME PROBE, nakikita agad ng Diyos kung anong gawain natin at this exact moment, hindi yung scheduled niya…

 

Shakaru Macht Well, perhaps look at how LIBERTY affects our lives… Hindi yung asa ka nang asa sa FALLIBLE HUMAN-MADE MAGISTERIUM, but look at THE PERFECT LAW OF LIBERTY…

 

[Shakaru Macht: Kung gayon, ilusyon lang ang free will… In the first place, kung alam ng Diyos ang hinaharap mo, alam na niya ang gagawin mo sa buhay, and therefore, ANG HATOL SA’YO AY ALAM NA NG DIYOS… At saka alam na rin niya kung magsisisi ka o hindi…]

 

Panong magiging ilusyon ang free will kung omniscient ang Diyos eh hindi naman nakikialam ang Diyos sa mga desisyon ng tao? Being omniscient doesn’t mean God is interfering in your every decision. Knowing your future actions and actually interfering in your actions are two different things. So panong ilusyon ang free will?

 

God knows the future because he is eternal. He is not limited by time and space. He is the Alpha at ang Omega, the beginning and the end. [Revelation 22:13] He is yesterday, today, and forever. [Hebrews 13:8] Walang natatago sa Diyos. [Hebrews 4:13] Kaya yung constraints posed by the future eh hindi aplikable sa Diyos. Eh ano kung alam ng Diyos kung magsisi ka o magpapakasama ka sa hinaharap? DIYOS LANG MAY ALAM NUN. Hindi mo alam yun kaya wag kang umasta na parang alam mo na rin. You can only guess what will happen to you in the future. But no human can know for sure. Basta ang garantiya ng Diyos, HE WANTS EVERYONE TO BE SAVED. [1 Timoteo 2:4], pinagkaloob Niya sa atin ang lahat ng kailangan natin para mamuhay sang ayon sa Kanyang kalooban [Hebreo 13:21; 2 Pedro 1:3], at yung mga NAKAPAGTIIS HANGGANG SA HULI ang maliligtas. [Mateo 24:13] At the end of the day, we can only hope for salvation. [Romans 8:24-25]

 

Ang problema mo, nilalagay mo ang sarili mo sa perspektibo ng Diyos, tapos sasabihin mo ilusyon lang ang free will komo alam ng Diyos ang hinaharap mo. Mali ka dun.  Yung past actions natin eh UNCHANGEABLE bagamat ang mga yun eh primarily base rin sa free will natin. Past yun. Pwede mo bang sabihin na komo unchangeable ang past eh ilusyon na ang free will? Dahil limitado ang tao ng space and time, hindi niya alam ang future. Ang Diyos, dahil hindi limitado ng space and time because He is outside of time, may kakayahan Siya na malaman hindi lang ang past kundi pati ang future. Kaya sablay ka kasi humuhusga ka base sa perspektibo ng Diyos which is beyond your comprehension.

[Shakaru Macht: Besides, kung totoong alam ng Diyos ang lahat, itinakda na ng Diyos ang gagawin mo, so kung magkasala ka e hindi mo ito kasalanan dahil nakatadhana kang magkasala…]

 

Yung omniscience ng Diyos eh hindi nangangahulugan na Diyos ang nagtakda ng hinaharap mo. Ibig sabihin lang ng omniscience, alam Niya ang hinaharap. Kaya sablay ka na palabasing komo alam ng Diyos ang hinaharap eh siya ang nagtakda ng iyong hinaharap. Mali yan. Kung nagkasala ka, yun ay dahil sa desisyon mo, hindi ng Diyos. Kaya wag mong sisihin ang Diyos.

 

[Shakaru Macht:  Tapos, kung ayaw ka niyang magsisi e nakatadhana ulit yon, so hindi mo pa rin kasalanan kung hindi ka magsisisi… Tapos, pagbabayaran mo lahat ito, e wala naman sa iyong kamay ang ganyan??? YAN BA ANG MAAWAING DIYOS???]

 

Mali ka kasi you are equating omniscience with predestination. Magkaiba yun. Tsaka hindi mo ba nabasa ang bibliya? GOD WANTS EVERYONE TO BE SAVED. [1 Timoteo 2:4] Pano mo nasabi na ayaw ng Diyos na magsisi ka? Ayan nga oh, nasa bibliya: GOD WANTS EVERYONE TO BE SAVED. Sinasang-ayunan din yan ng Katesismo:

 

Catechism of the Catholic Church # 1037

GOD PREDESTINES NO ONE TO HELL; for this, a willful turning away from God (a mortal sin) is necessary, and persistence in it until the end. In the Eucharistic liturgy and in the daily prayers of her faithful, the Church implores the mercy of God, who does not want “any to perish, but all to come to repentance”:

 

Father, accept this offering from your whole family. Grant us your peace in this life, save us from final damnation, and count us among those you have chosen.

 

Walang preni-destine ang Diyos sa impiyerno. Yan ay dahil gusto ng Diyos na maligtas lahat. Pero alam natin na may mapupunta sa impiyerno kasi marami ang pumili na willfully talikdan ang Diyos. Sila ang humatol sa sarili nila.

[Shakaru Macht:  So, if we have free will, merong mga bagay na hindi muna malalaman ng DIYOS…]

 

Alam ng Diyos. Hindi mo pa nga sinasabi alam na Niya eh.

 

Kawikaan 139:4

Sapagka’t wala pa ang salita sa aking dila, nguni’t, narito, Oh Panginoon, natatalastas mo nang buo.

 

Alam ng Diyos ang hinaharap kasi hindi siya restricted ng time and space. Eternal ang Diyos eh. He is the beginning and the end. Kaya alam niya. Ikaw di mo alam. Kaya wag kang umasta na alam mo na rin.

 

[Shakaru Macht:   at yun ang mga bagay na hindi pa natin nagawa ngunit gagawin natinsa future… Parang ganito: yung ginagawa natin, may REAL-TIME PROBE, nakikita agad ng Diyos kung anong gawain natin at this exact moment, hindi yung scheduled niya…]

 

Eh pano yung sinabi ni Cristo bago pa man siya hulihin na itatatwa siya ni San Pedro ng tatlong beses? [Mateo 26:34-35] Bakit alam ni Cristo ang gagawin ni San Pedro with precision and clarity? [Mateo 26:69-75] Kaya sablay ka.

 

[Shakaru Macht:  Well, Zan, perhaps look at how LIBERTY affects our lives… Hindi yung asa ka nang asa sa FALLIBLE HUMAN-MADE MAGISTERIUM, but look at THE PERFECT LAW OF LIBERTY…]

 

Anong fallible? Anong man-made? Ang fallible eh yung kukote mo. Napakarami nga ng daldal mong sablay eh. Puro katangahan ang dinadaldal mo dito. Yung Magisterium eh tinayo mismo ni Cristo, nung ibigay niya ang susi ng Kaharian ng Langit kay San Pedro at ang awtoridad ng pagkakalag at pagtatali sa mga Apostoles. [Mateo 16:19; 18:18] Kaya kapag nagturo ang Magisterium on matters of faith and morals, hindi mamamali. Ikaw puro mali.

 

Yung daldal mo na perfect law of liberty eh hindi tunay na liberty kasi ang kahulugan niyan eh freedom to do anything without restriction from the law. Biro mong sabihin mo na gawing legal ang adultery, ang illegal drugs at illegal fire arms? Hindi perfect liberty yan kundi abuse of liberty. True liberty is freedom from sin.

 

[Shakaru Macht:  At paano mangyayari na alam niyaa ng future, tapos hindi siya, mag-iintervene??? Those who actually know the future have intervened upon it…]

 

Eh pakialam mo kung di mag intervene ang Diyos? God has his reasons. Ang punto, God is benevolent and omniscient. Kaya kung meron mang suffering, God is allowing it so that an eventual good may happen in the end. God gives what is best for us in His own time. As a believer we can only trust in God in the midst of suffering. Sa atheism, suffering is meaningless. Sa Kristyano, suffering has redemptive meaning. It makes us aware of our sins, our limitations as humans, thus, it reinforces faith. Ang problema sayo, hindi pa tapos ang kwento nagre-reklamo ka na sa awtor. Eh sino ka para kwestyunin ang karunungan ng Diyos. Nababasa mo ba isip ng Diyos? Bibliya mismo nagsasabi na napakalayo ng agwat ng pag iisip ng Diyos sa tao:

 

Isaias 55:8-9

8 SAPAGKA’T ANG AKING MGA PAGIISIP AY HINDI NINYO MGA PAGIISIP, o ang inyo mang mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon.

9 SAPAGKA’T KUNG PAANONG ANG LANGIT AY LALONG MATAAS KAY SA LUPA, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kay sa inyong mga lakad, AT ANG AKING MGA PAGIISIP KAY SA INYONG MGA PAGIISIP.

 

Kaya wag mong sisihin ni pangunahan ang Diyos. May rason ang Diyos kung bakit siya di nakikialam. Kung lagi kasing makikialam ang Diyos, malalabag ang free will ng tao. God will not allow that.

 

[Shakaru Macht:   Oh okay na ha… If there is free will, GOD DOES NOT KNOW EVERYTHING…]

 

Mali. May free will ang tao, pero alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi ng bibliya:

 

1 Juan 3:20

Sapagka’t kung hinahatulan tayo ng ating puso, ANG DIOS AY LALONG DAKILA KAY SA ATING PUSO, AT NALALAMAN NIYA ANG LAHAT NG MGA BAGAY.

 

Nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya omniscient ang Diyos. Ang modus mo, pinaniniwalaan mo lang yung gusto mong paniwalaan sa bibliya, at nire-reject mo yung mga talata na kontra sa atheistic bias mo. So hindi bibliya sinusunod mo kundi sarili mo.