Analogically its like the Devil quoting the Bible and interpreting it.

Analogically its like the Devil quoting the Bible and interpreting it.

Madam Senator, with all due respect, please lang po, huwag pong panghimasukan ang katuruan ng Simbahan (interpreting dogmas to your liking ) para lang maitulak ang agenda ninyo!